BIP

Wyniki kontroli

Wszelkie protokoły kontroli przeprowadzone w
Zespole Szkół Specjalnych nr 8  w Tychach są dostępne do wglądu w godzinach pracy sekretariatu od 7:30 do 15:30.


KONTROLE  ZEWNĘTRZNE   PRZEPROWADZONE  W  ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012  ROKU

W  ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W TYCHACH

 

 

 

Lp.

 

Nazwa organu, który kontrole

 przeprowadził

 

Zakres kontroli

 

Data kontroli

 

Dokumentacja

 

1.

 

 

 

Kuratorium Oświaty

 w Katowicach

 

Kontrola prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły planowanych  zadań w zakresie  nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

7.05.2012r

 

 

Protokół

 

 

2.

 

 

 

Kuratorium Oświaty

 w Katowicach

 

Kontrola w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych.

 

 

 

25.05.2012r

 

 

Protokół

 

 

3.

 

 

 

 

Kuratorium Oświaty

 w Katowicach.

 

Monitorowanie realizacji zadań gimnazjum w zakresie organizacji spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców dot. nowej podstawy programowej w szkole ponadgimnazjalnej oraz zasad i kryteriów rekrutacji do klas I szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

12.06.2012r

 

Protokół

 

  KONTROLE  ZEWNĘTRZNE   PRZEPROWADZONE  W  ROKU SZKOLNYM 2010 / 2011  ROKU

W  ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W TYCHACH

 

 

 

Lp.

 

Nazwa organu, który kontrole

 przeprowadził

 

Zakres kontroli

 

Data kontroli

 

Dokumentacja

 

1.

 

 

 

Kuratorium Oświaty

 w Katowicach

 

Prawidłowość wykonywania przez dyrektora SOSW w Tychach zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

 

 

 

10.11.2010r

 

Protokół

 

 

2.

 

 

 

Urząd Kontroli Skarbowej

 z Katowic

 

Prawidłowość realizacji obowiązków związanych zgromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji za lata 2009 / 2010.

 

 

 

08.12.2010r

 

 

Protokół

 

 

3.

 

 

 

 

Dział Nadzoru  Sanitarnego Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży.

 

Ocena stanu sanitarnego internatu.

 

2.02.2011r

 

Protokół

 

4.

 

 

Kuratorium Oświaty

 w Katowicach

 

 

Sprawdzenie zasadności podjęcia uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji Internatu SOSW w Tychach.

 

 

3.03.2011r

 

Notatka służbowa

 


 

 

 

                                                                      

                                                                            

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-11-09 22:47:36 Zmiana publikacji przedszkole29
2 2012-10-03 14:06:16 Zmiana publikacji franz31
3 2012-10-03 14:03:53 Zmiana publikacji franz31


stronę wyświetlono 2329 razy Artykuł wyświetlony 2329 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.