BIP

Załatwianie spraw

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przyjmuje interesantów w:


- sekretariacie szkoły,
- gabinecie dyrektora szkoły,
- gabinecie wicedyrektora szkoły,
- gabinecie pedagoga szkolnego.

- gabinecie psychologa szkolnego

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1. Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, zastępca dyrektora szkoły, pedagog
    szkolny, psycholog szkolny.
2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu
    załatwianie spraw. 
3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową i elektroniczną.
4. Pisma przychodzące i wychodzące są rejestrowane w sekretariacie szkoły, 
    przekazywane według kompetencji.
5. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,     a szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
6. Kopie odpowiedzi na pisma są przechowywane wraz z oryginałem pisma wpływającego. 
7. Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu.

 

Sekretariat ZSS nr 8  prowadzony jest  przez

 

Panią Katarzynę Dolinę
przyjmuje interesantów
od poniedziałku do piątku
 w godz. od 700 do 1500

 

Dyrektor szkoły

 

mgr Hanna Kołodziejczyk
przyjmuje rodziców:

w ostatnie czwartki miesiąca podczas konsultacji
17.00 - 19.00

(lub po telefonicznym umówieniu na spotkanie)

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-02-01 21:35:07 Zmiana publikacji franz31
2 2017-02-01 21:34:41 Zmiana publikacji franz31
3 2016-07-26 08:29:24 Zmiana publikacji franz31
4 2016-07-01 11:24:51 Zmiana publikacji franz31
5 2012-08-02 15:39:50 Zmiana publikacji franz31
6 2012-08-02 15:38:55 Zmiana publikacji franz31
7 2012-08-02 15:34:30 Zmiana publikacji franz31
8 2012-08-02 15:32:40 Zmiana publikacji franz31
9 2012-08-02 15:31:43 Zmiana publikacji franz31
10 2012-08-02 15:31:21 Zmiana publikacji franz31


stronę wyświetlono 137 razy Artykuł wyświetlony 137 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.