BIP

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZSS nr 8 w Tychach

 


W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP

W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zespołu Szkół Specjalnych nr8 :

ZSS8Tychy/domyslna


 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-05-13 14:08:40 Zmiana publikacji franz31
2 2012-10-09 16:18:03 Zmiana publikacji franz31
3 2012-10-09 16:17:43 Zmiana publikacji franz31


stronę wyświetlono 2101 razy Artykuł wyświetlony 2101 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.